Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

Şah İsmail’in Atı: Kamer Tay

Şah İsmail’in Atının Adı Nedir?

Bir halk hikayesi olan Şah İsmail hikayesinde Kamer Tay, Şah İsmail‘in atıdır. At ve kahramanın doğumu olağanüstü olup bütün hüner dervişin verdiği elmadadır. Hikayeye göre elmayı Kandahar padişahı ve hanımı; kabuğunu ise ahırdaki kısrak yiyecektir. Mucizevi doğum gerçekleştikten sonra çocuğa Şah İsmail, kısrağın yavrusuna da Kamer Tay adını veren dervişten başkası değildir.

[ilgilikarti2 id=”3696″]

“Heman bir hoca buldılar. Hoca Danyal’ı padişaha getürdiler. Şehzadeyi okıtmaya başladılar. On iki yaşına gelince cümle ilmi öğrendiler. Padişah şehzedenin canı sıkılmış ava kuşa gidecek ve hem münasip bir isim koyalım diyü şehzedeyi getirüp bir münasip isim koyamadılar. Derken efendim derviş baba çıkageldi, hoşbeşten sonra derviş ayıttı: 

“Şehzadenin adı Şah İsmail ve tayın adı Kamer Tay olsun.” diyüp gaip oldu. (Alptekin 1980a: 17).

Hikayede açık olarak verilmese de Kamer Tay, Şah İsmail’e Kandahar’dan Hindistan’a; Hindistan’dan Kandahar’a süren yolculuğunda olağanüstü gücü ve konuşma özellikleriyle yardımcı olmuştur.

“Atına binüp kızın kardaşları yanına geldi devleri tamam bitürdü. O beş kardeş bunu hanelerine davet ettiler.” (Alptekin 1980b: 10).
“Seni Allah’a ısmarladık deyüp atına binüp yola revan oldu. Kırkıncı günü Arap Zengi’nin sarayına gelüp, sarayın önünde bir ak çadır var.” (Alptekin 1980b: 10).

[ilgilikarti2 id=”3018″]

Bu hikayede Şah İsmail ve Kamer Tay’a gücü veren elmadır. Bilindiği gibi elma bütün mitolojilerde üreme sembolüdür. Metinlerimizde atalarımızın, “Elmayı soy da ye armudu say da ye.” atasözüne atıfta bulunurcasına kabuğu soyulan elma padişah ve hanımına; kabuğu da ahırdaki kısrağa yedirilir. Böylece geleceğin olağanüstü atı ve süvarisinin doğumuna zemin hazırlanmış olur.

  Yular Ne Demek?

İlgilinizi Çekebilir