Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

Atlarda Dejeneratif Eklem Hastalığı

Dejeneratif eklem hastalığı türü yarış atları ve diğer kategoride bulunan performans atlarında sıkça karşılaşılan durumlardan biridir. Çeşitli nedenlere bağlı olabilen atlarda dejeneratif eklem hastalığı performans kaybına yol açabilir. Bunun yanı sıra bu rahatsızlık atlarda ileri derecede topallamaya neden olabilir.

Dejeneratik Eflem Rahatsızlığı Nedir?

Atlarda tıpkı insanlar ve diğer canlılarda olduğu gibi eklem yapıları bulunur. Bu eklem yapılarının birbirine sürtünmesi ve zarar görmesini önlemek için iki eklem arasında bir kıkırdak doku mevcuttur.

Kıkırdak dokunun etrafını saran sıvı sayesinde kıkırdak dokunun zarar görmesi, buna bağlı olarak da eklemlerde aşınma ve çeşitli rahatsızlıkların olması önlenir. Ancak bazı durumlarda kıkırdağa zarar geldiğinde bu durum eklemlere de zarar verir. Kıkırdağın herhangi bir zarara uğradığında ise kendi kendini tamir edebilmesi imkansız denebilecek kadar zordur.

Aşırı İdman Sonucu Yıpranma ve Aşınma

Dejeneratif eklem rahatsızlığının görülmesinin pek çok sebebi vardır. Bunlardan başlıcası aşırı idman sonucu oluşan yıpranma ve aşınmalar. Gün içerisinde atlara gereğinden fazla idman yaptırılması durumunda kıkırdak bölgesi zorlanabilir ve bunun sonucunda zarar görebilir. Bu da dejeneratif eklem rahatsızlığına sebebiyet verebilmektedir.

Yanlış Nallama ve Tırnak Bakımı Yapılması

Atlarda görülen eklem rahatsızlıklarından biri olan dejeneratif eklem rahatsızlığının görülmesinin bir diğer nedeniyse yanlış nallama yapılmasıdır. Yanlış nallama atların eklem bölgesinin zarar uğramasına neden olabilir.

Bu durumun yanı sıra tırnak bakımının yanlış yapılıyor olması da zarar verebilen diğer etkenler arasındadır. Tırnakların gereğinden fazla kesilmesi veya törpülenmesi, tırnak bakımı işleminin aniden yapılması ata zarar vererek dejeneratif eklem rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden olabilir.Atlarda Dejeneratif Eklem Hastalığı

Bacak Yapılanmasını Kötü Olması

Dejeneratif eklem rahatsızlığının atlarda görülmesinin nedenleri arasında kötü konformasyon bulunuyor. Kötü konformasyon basit tabirle bacak yapılanmasının kötü olması olarak adlandırılabilir ve dejeneratif eklem rahatsızlığının diğer bir sebebidir.

Dejeneratif Eklem Rahatsızlığının Oluşma Süreci

Eklem bölgesinde gözlenmeye başlayan bu sorunlar, sorunun oluştuğu bölgede acı hissi oluşturacak damar ve sinir dokular mevcut olmadığından fark edilemez. Bunun sonucu olarak da eklem içerisinde oluşan hasarlar gittikçe artmaya başlar. Daha sonraysa eklem içinde bulunan yumurta akı şeklindeki sıvı zamanla su şekline dönmeye başlar. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağında küçük yırtıklar, delikler ve çatlaklar meydana gelir. Bu durum eklemlerde kesesinde şişkinlik meydana gelir ve eklemde ısı artışı gözlenir. Oluşan bu hasardan sonra vücut yeni kıkırdak dokusu oluşturmak yerine kemik doku oluşturarak hasarı gidermeye çalışır. Eğer erken teşhis konularak fark edilemezse bacak hareket edemez hale gelebilir.

Dejeneratif Eklem Hastalığının Tedavisi ve Korunma Yolları

Hasarın oluştuğu eklem acilen normal haline döndürülmelidir. Bu aşamada erken teşhisle ya oluşan problem giderilmeli ya da oluşan probleminin boyutunun ilerlemesi engellenmelidir. Bu süreç içerisinde yapılması gereken ilk şey ağrının, daha doğrusu atta oluşan topallık durumunun giderilmesidir. Daha sonra ise oluşan eklem bozukluğu en aza indirgenmeye çalışılmalıdır. Bunun için uzman bir veteriner hekimi tarafından medikal tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Atta bu hastalığın görülmesini engellenmenin ise bazı yöntemleri vardır. Öncelikle hayvana yapılan idmanların kontrollü olması gerekmektedir. Aşırı yüklenme ve stres kıkırdağa zarar verecektir. Bu da doğrudan eklemde dejeneratif eklem rahatsızlığı şeklinde görülebilir. Bunun yanı sıra nallama işleminin titizlikle ve profesyonelce yapılması gerekmektedir.

Ayrıca periyodik olarak yapılan tırnak bakımı işleminin de dikkatli yapılması gerekir. Aniden ya da gereğinden fazla tırnak kesme işlemi uygulanması oluşacak olan dejeneratif eklem rahatsızlığının habercisi olabilir.

İlgilinizi Çekebilir