Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

Kaybolan Kültür: Binek Taşı Nedir?

Binicilik taşını maalesef bilen çok az insan bulunmaktadır.

At ve at binmeye dair önemli unsurlardan biri olan binek taşı da atla ilgili diğer unsurlar, meslekler gibi günümüzde kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuştur.

binek taşı nedir
Eyüp Sultan / Cülus yolunda bir binek taşı

Eskiden özellikle konakların önünde, at binmeyi kolaylaştıran, yarım metre yüksekliğinde bir taş bulunurdu ki, önemli bir işleve sahipti. Bugün artık ata çok fazla bir ihtiyacın kalmamış olması, bu taşların da kaybolmasına sebep olmuştur. Kaldı ki var olanların da muhtemelen defineciler hariç neye yaradığı bilinmemektedir.

Binicilik taşı, ata kolay binmek için konulan bir taştır. Devlet büyüklerinin kolay ata binmeleri için resmi dairelerin, konakların önünde bulunurdu.

binek taşı ve atlar

Çekin kır atımı binek taşına,
Kollarım yetişmiyor eyer kaşına.
Çekin kır atımı nalbant nallasın,
Verin parasını hakkı kalmasın.

İlgilinizi Çekebilir