Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

At Türk’ün Kanadıdır Sözünü Kim Söylemiştir? Anlamı Nedir?

At Türk’ün Kanadıdır Sözü Kime Ait?

At Türk’ün kanadıdır sözü, dünyada bilinen ilk Türk milliyetçisi olan, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-it Türk’te geçen bir atasözüdür. At ve Türk tarih boyunca hiç ayrılmamıştır. Türk’ün yurdu atın sırtı, atın sırtı tarihin beşiğidir. Bilindiği gibi atın, eskiden beri Türklerin hayatında önemli bir yeri vardır. Türklerin egemenliği altına giren devletler, hediye olarak hükümdar at ve koşumu gönderirlerdi. Burada at, bir nevi hükümdarın iktidarının kabul edildiğinin göstergesi olarak bilinir.

İlk dönemlerden beri önemli bir yere sahip olan atlar, ömürlerinin yarısını at üzerinde geçiren Türklerin en büyük yardımcısıdır. İslamiyet’in yayılmasında da etkin rol oynayan atlar, Türklerin yaşamlarının merkezi olmuştur. Göçebe olmaları dolayısıyla savaşlarda hızlı olabilmek için atlarla olan bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Bu sebeple, iyi bir ata sahip olan kişinin kanatlanacağı izlenimi oluşur.

Eğitimli Atların Türklerin Hayatındaki Önemi

İslamiyet’in başlamasıyla birlikte, Türklerin yardımcısı olan ve savaş için eğitilen atlar sayesinde, çeşitli başarılara imza atılmıştır. Türklerin at üzerinde, ok atmada gösterdiği başarılar yadsınamaz. Bu sebeple iyi bir ata sahip olan kişinin adeta uçarcasına kanatlandığı ima edilir. Atları evcilleştirerek, binek hayvanı olarak kullanan ilk ırk Türklerdir. Etinden ve sütünden de faydalandıkları atlar sayesinde Türkler, her zaman atlarla güçlü bağ kurmuşlardır.

Bir öneri;

www.atturkunkanadidir.com adresinde Türklerde atın önemi hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İlgilinizi Çekebilir