Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

At Anatomisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

At anatomisi hakkında bilgi sahibi olmak bir binici olarak ilerleme kaydetmek için atın size yardımcı olur. Özellikle atın iskelet yapısının mekaniğini bilmek önemlidir. Atın sırtını kullanış şekli, binicilik teorisinin temelini oluşturur. Çünkü bu biniciyi nasıl taşıdığının temelidir ve bizim onu nasıl atletik ve etkili olarak eğitebileceğimizi belirler.

En ufak bir zorlama bile, eğitilmemiş bir atta rahatsızlığa sebep olabilir ve iyi eğitilmiş bir atın sırtını germek ve bükülmesini sağlayabilmek çok önemlidir.

OLAĞAN DIŞI BİR HAYVAN

At olağan dışı bir hayvandır. 1 tonun üzerinde ağırlığı olmasına rağmen, 2 metre bir yükseklikten atlayabilir ve 6 metre olan bir uzunluğu atlayarak geçebilir. Saatte 64 km. hıza ulaşabilir ve saatte 16 km. hızla yüzlerce km. yol alabilir. Bunları yaparken üzerinde kendi ağırlığının %20 kadar olan biniciyi taşıması onu daha olağan dışı yapar. Başka hiçbir canlı insanla böyle bir performansı denge içinde yapmaya yaklaşamaz. Bundan dolayıdır ki, atlar tarihte çok büyük bir rol oynamıştır.

Atın binilmeye ne kadar uygun olduğu inanılmazdır. Eyer atın en dar bölümüne konur ve binicinin kalçası ve atın sinirlerini en yoğun olduğu kısmında durur ki, burada atın arka ayaklarına bağlı motor sinirleri vardır. Binicinin ayakları bu bölgede kullanıldığı için at doğal olarak ileriye doğru gider. Aşırı güçlü bir hayvan olmasına rağmen biniciyi lideri olarak kabul etmekten memnundur.

Her şeye rağmen şunu hatırlamak önemlidir ki, at insan taşımaya çok yatkın olsa bile, insan taşımak için dizayn edilmemiştir ve biz bu zorluğun üstesinden gelmek için yollar bulmaya çalışmalıyız. Binilen atın rahatını sağlamak onun iskelet, kas ve sinir yapısını tanımaktan geçer.

Atlar, eşek, zebra ve katırlar ile aynı memeli familyasındandır. Erkek ata aygır, dişi ata kısrak, atın yavrusuna ise tay denilir. Boyu 1.48cm den küçük atlara ise pony denilmektedir.

Atlar kendi cinslerine göre farklı isimler alırlar. Atların renklerine don adı verilir. Bir dişi atın hamilelik süresi on bir aydır. Ortalama atların yaşam süreleri yirmi ile yirmi beş yıl arasında değişiklik gösterir. Eğer atlar sert zeminde hareket ediyorlar ise ayaklarını koruması için nal çakılır. Dört ile altı hafta arasında nallar uzayan tırnakların kesilmesi için sökülür. Tırnakları kesildikten sonra tekrar ayaklarına çakılırlar. Atlar çoğu zaman bacak eklemlerini kilitleyerek ayakta uyumayı tercih ederler. Ayakta geç atlar uyurlar. Uykuları hafif olduğu için az uyuyup hemen uyanırlar. Peki, At Anatomisi Hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Atların İskelet Sistemi

Atın iskelet sistemi oldukça sağlamdır. Bu ağır yükü taşımak için gereklidir ve arka ayaklara binen aşırı yükle baş etmek içindir. Atın sağrısının altındaki omurilik birleşmiştir ve cidagodan sağrıya kadar olan kısımda kısıtlı bir hareket kabiliyetine sahiptir. Bununla birlikte ufak bükülmeler ve yanlamasına hareketler bu bölgede mümkündür ve eyerin arkası oldukça önemlidir.

Atların iskelet yapısına bakıldığında, 140 tek ve 57 tane de çift kemikten oluştuğu görülür. Vücutlarında 128 kas bulunur. Omurgaları bağ sistemiyle desteklidir. Esnek bir boyun yapısına sahiplerdir. Omurga yapıları serttir. Atlar köprücük kemiğine sahip değildir. Boyun çizgisini takip etmeyen boyun omurları vardır.

Üç ana eklemden oluşan art ayaklar,  kalça, hanep ve sağrı eklemi bel omurları eklemleriyle birleşerek, art ayaklarını öne getirmesi için gerekli olan gücü ve atın arkasını taşımasını sağlar.

Adele Yapısı: Kaslar büzülme ve gevşemeyle çalışırlar. Kasların büzülmesi tendonları, kemik ve bağlantı eklemlerini harekete geçirir.  Kasların bir grubu bükülür veya bir  eklemi büker ve bir diğer kas grubu ise onu uzatır.

Atın Duyuları

  At Eğitimi #1 - Atların Davranışları - Atlar nasıl öğrenir?
  At Eğitimi #2 - Atların Kavrama Yeteneği

Atların işitme duyuları insanlara nazaran çok gelişmiştir. Kulaklarını yüz seksen derece çevirebilir, uzaktaki sesleri rahata duyabilirler. Eğer atın kulakları dikilmiş ise dikkat kesildiğini gösterir. Çiftleşme dönemlerinde atlar için koku almak önemlidir. Atlar kendi cinsini de koklayarak tanır. Görüş açıları da oldukça geniştir fakat az derinliğe sahiptir. Kuyrukları hariç etraflarındaki her şeyi görürler. Yeşil ve gri renkler ayırt edemedikleri renklerdir.

At ve İnsan Arasındaki Benzerlik

Bir insanın vücudu ile bir atın vücudu karşılaştırıldığında birçok benzerlik ortaya çıkar. At anatomisi hakkında ne kadar bilgiye sahip olunsa da yumuşak davranılmadığında yanlış yapma ihtimali doğabilir. İnsanların kullandığı bazı ilaçlar atlar için de kullanılır.

  At ve İnsan Arasındaki Müthiş Benzerlik!

Atların Diş Yapısı

Bir atın yaşını öğrenmek için dişlerine bakılır. Alt kesici dişler bununla ilgili daha net bilgi verir. Kesici süt dişleri kalıcı dişe göre küçük, beyaz renkte, kısa boylu ve diş yuvasına oturmuş durumdadır. Sıfır ve iki buçuk yaş dönemindeki diş özellikleri ile altı sekiz yaş dönemindeki özellikler birbirinden farklıdır.

  Atın Dişlerinin Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Atlar İnsanların Duygularını Hisseder Mi?

Atlar çok asil hayvanlardır. Atlar sadece insanlara değil, diğer hayvanlara da empati duyarlar. Atların yüksek seviyede duyusal yeteneğe sahip olduğu ortaya konulmuştur. Günümüzde bilim adamları atlar ile insanların duygusal anlamda bağ kurduklarını kabul ederler. Atlar samimiyet ve sıcaklık gördüklerinde sosyal ve sakin olurlar.At Anatomisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler 2

Atların Beslenmeleri Nasıldır?

Atlar ot yiyen yani otçul hayvanlardır. Kesici dişleri ile söküp koparabilirler. Azı dişlerinin geniş olması iyice çiğnemelerini sağlamak için yaratılmıştır. Dişi atlarda köpek dişleri bulunmaz. Erkek atlarda ise köpek dişleri az gelişmiştir. Gem, azı dişler ile kesici dişler arasındaki diş boşluğuna takılır.

  Atlar ne yer? At Yemleri ve Diğer Besinler

Bağırsakları otçul olmasından dolayı yaklaşık 20 metre civarı uzundur. Uzun ve ince bacaklı olması atlara hızlılık ve çeviklik sağlar. Bu sayede yarışlara katılırlar. Mideleri tek ve basit bir parçadan ibarettir. Yaklaşık olarak 20 litre civarındadır. Atlar günde 18 ile 20 kilo gram civarı kuru ot tüketir. Çalışma durumuna göre bu sayı artış veya azalma gösterir.

İlgilinizi Çekebilir