Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

Atların Kullanım Alanları

Koşum ve Davul Atları

atların kullanım alanları

atların kullanım alanları atlı davul

Koşum atlarının en ünlüsü İskoçya menşeili Clydesdale ırkıdır. Başlangıçta küçük ırklarından biri olmasına rağmen, şimdi uzun ve iri bir cins halini almıştır. Cins başlangıçta tarım ve nakliye için kullanıldı ve bugün hala koşum amaçlı kullanılmaktadır. Bazıları İngiliz’ler tarafından davul atları olarak da kullanılmaktadır. 

Atlı Asayiş

atların kullanım alanları atlı jandarma

Sorumluluk sahalarında bulunan turistik ve mesire yerleri, av sahaları ve ormanlık alanlarda önleyici kolluk görevlerini icra ederler. Jandarma-Polis ve Zabıta’dan oluşurlar. Bazı ülkelerde (Şili) sınırları atlı birlikler korur.

Tarımda Kullanım Alanları

atlı tarım

Günümüzde atlar tarımın her alanında en fazla Amish’ler tarafından kullanılmaktadır.

Atlı Tramvay

atlı tramvay ingiltere

İlk kez 1807 yılında İngiltere’de kullanılan bir toplu taşıma aracıdır.

günümüde atlı tramvay

Tramvay vagonunun ön tarafına birden fazla atın bağlanması sonucunda vagonun çekilmesiyle ulaşımın sağlandığı bir taşıttır.

Fayton

fayton atları

Körüklü ve dört tekerlekli, çoğunlukla karşılıklı dört kişilik oturma yeri olan atlı yolcu arabası, payton. Adını, Yunan mitolojisinde gökyüzünde arabayla dolaşan Güneş’in oğlu Fayton’dan alır. Genellikle iki at tarafından çekilir. Bazı faytonların üstü yarıdan çok örtülü, bazılarınınki ise tümüyle açıktır. Osmanlılar döneminde yaygın olarak kullanılan fayton, Türkiye’de günümüzde küçük kentlerde, İstanbul’da Adalar’da ve ayrıca turistik amaçlarla kullanılmaktadır.

Fuar ve Sirkler

sirklerde atlar

Ülkelerin at ve atçılığı tanıtmak amacıyla her yıl düzenli olarak yaptıkları etkinliklerdir. Bu fuarlarda eğitim seminerleri, klinikler, binicilik gösterileri ve yarışmalar, eğlence ve alışveriş için her türlü olanak sağlanır. Genellikle uluslararası düzeyde düzenlenir.

Atın Savaşta Kullanımı

savaşlarda atlar

Savaş atları, gerek muharebe esnasında, gerekse cephe gerisinde yardımcı görevlerde kullanılan atlardır. Motorlu araçların yaygınlaşması sonucu savaş atlarının kullanımı önemli oranda azalmıştır. Bununla birlikte halen dünyada taşıt ulaşımının güç olduğu yörelerde askerî malzemelerin ve ağır silahların naklinde kullanılırlar.

savaşlarda atlar

Atlar savaşlarda en az 5000 yıldır kullanılmaktadır. Atların Avrasya’da savaşlarda kullanıldığına dair en eski bulgular MÖ 4000 – MÖ 3000 yıllarına aittir. MÖ 2500’lü yıllara ait Sümer çizimlerince atların savaş arabalarını çektikleri görülür. MÖ 1600 yıllarına gelindiğinde atların Yakın Doğu’da gelişmiş koşumlarla, iki tekerli savaş arabalarında (chariot) kullanıldığı görülür. Yakın tarihte ise daha çok süvari birliklerinde binek hayvanı olarak kullanıldılar.

İlgilinizi Çekebilir