Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

Mustang Atları – Mustang At Özellikleri

Mustang Atları İspanyol kaşifler tarafından 16. yüzyılda Amerika’ya getirilen atların soyundan gelmektedir. Mustang, kelime olarak sahipsiz, başıboş at anlamına gelir.  Bu atlar sahip oldukları kuvvetli bacakları sayesinde nakliye alanında kullanılmıştır. Ayrıca aşırı dayanıklı yapıları ve hızlı olmaları uzun yolculuklar için ideal olan özellikleridir. Dayanıklı bacak kasları sayesinde yaralanmalara karşı aşırı dayanıklılık göstermektedirler.

Mustang Atları Özellikleri

Yaklaşık 360 kilogram ağırlığında olan bu atlar orta büyüklüğe sahip olarak değerlendirilmektedir. Bu atlar doğası geri serbest bir şekilde dolaşmayı ve doğal seçimlerle çoğalmayı tercih ederler. Kendi doğal ortamlarında yaşamayı ve savaşmayı tercih eden bir türdür. Aslında sahip olduğu birçok özelliği de bu doğal yaşam sayesinde kazanmışlardır. Doğal bir ortam içinde karşılaştıkları zorluklar onların daha güçlü kaslara sahip olmalarına katkı sağlamıştır.

  Atların Kullanım Alanları

Ayrıca tehlikeler karşısında çabuk davranma ve hızlı olma refleksi bu doğal yaşam sayesinde gelişmiştir. Bu nedenle diğer evcil türlerine oranla daha güçlü ve sağlam kemik yapısına sahiptirler. Güçlü ve sağlam oluşları sayesinde kolay kolay yara almazlar. Doğal ortamda kendilerini koruyabilecek güce ve hıza sahiptirler.

Mustang Atları Nerede Yaşar?

Bu at çeşidinin en çok görüldüğü yer Amerika Birleşik Devletlerinin batı eyaletleridir. Bu eyaletlerde yer alan arazilerde serbest ve özgür bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Yabani at türleri içinde yer alan Mustanglar tıpkı diğer yabani türdeşleri gibi ormanlarda, dağlarda veya bozkırlarda yaşamayı tercih ederler.

  Ülkemizde Yılkı Atları Nerede Yaşar?

Mustang Atları Üreme Süreçleri

Mustang Atları da diğer memeliler gibi doğum yolu ile yavru sahibi olurlar. 11 aylık bir gebelik süreci geçiren bu tür genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında yavrularını dünyaya getirirler. Herhangi bir dışarıdan müdahale olmadan nüfusları dört yılda iki katına birden çıkabilir.mustang atları hakkında bilgi

Mustang Atları Beslenme Yöntemleri

Yetişkin denebilecek bir mustang günde ortalama 5 kilo yemek yemektedir. Yalnız şu ayrıntıyı vermek yararlı olacaktır. Atlar sadece yulaf ve saman ile beslenen bir canlı türü değildir. Doğal ortamları ve yapıları gereği atlar gerektiğinde bitki ve et yiyerek de beslenme süreçlerini tamamlayabilirler. Oldukça az yiyerek sağlıklı bir şekilde yetişmeleri söz konusudur.

Mustang Atları Yetişme Ortamları

Batı Amerika Birleşik Devletleri’nin eyaletlerinde yer alan arazi ve otlak alanlarında yaşam sürdüren bu at türü sürü halinde yaşamaktadırlar. Sürü, ortalama sekiz dişi ve bir aygırdan oluşmaktadır.

  Yılkı Atları

Sürü dişi at ve aygır tarafından yönlendirilir. Sürü zamanının büyük bir kısmını otlayarak ve dolaşarak geçirir. Doğal yaşamları içinde kendi özelliklerine uygun şekilde yaşamlarını sürdürürler. İklim şartlarından etkilenmeyen dayanıklı yapıları sayesinde doğanın tüm koşullarına uyum sağlayabilmektedirler.

Mustang Atları Hakkında Bilinmeyenler

20. yüzyılın ilk yarısında mustang atları etleri için avlanmaktaydı. Avlanıldıkları andan itibaren evcil hayvan yem ihtiyacını gidermek amacıyla etleri kullanılmaktaydı. Ayrıca bir dönem kovboylar tarafından yakalanan bu atlar evcilleştirilmekteydi. Kovboyların mustangları evcilleştirmelerindeki temel amaç ise bu atların satışını yapmaktı.

Güçlü ve dayanıklı yapıları sayesinde uzun mesafede büyük imkanlar ile taşıma görevi üstlenen mustangların evcilliştirilerek satılması büyük bir gelir kapısı halini almıştı. Sağlıklı bir mustang doğal ortamında dışarıdan bir müdahale olmadan yaklaşık 40 yıl kadar yaşam sürdürebilmektedir.

Eğer herhangi bir şekilde yaralanmış, zarar görmüş veya engelli bir mustang var ise sürü içerisinde bu atın korunması için her şey yapılmaktadır. Güçlü ve hızlı yapıları sayesinde doğal yaşamları içinde eğer başka bir vahşi tür ile karşılaşırlarsa sürü halinde karşı koyabilme özelliğine sahiptirler. Bu sayede uzun ömürlü bir yaşam sürmektedirler.

İlgilinizi Çekebilir