Binicilik Okulu - Türkiye'nin At ve Binicilik Platformu

Atlarla İlgili Sözler

Geçmişten günümüze en atlarla ilgili söylenen en güzel sözler, atasözleri.

Atlar geçmişten günümüze insanlara hizmet eden en önemli hayvanlardandır. Tarihin hemen her döneminde insanlarla yan ya olmuşlar ve günümüzde de yadsınamaz bir değeri vardır. Asaletiyle insanı büyüleyen güzellikteki atlar pek çok şiire, özlü söze, atasözüne konu olmuştur. Atlarla ilgili güzel sözler nelerdir? Diye sorulacak olunursa eğer işte bunlardan bazıları;

Dünya’daki Ünlü Yazar Tarafından Söylenmiş Atlarla İlgili Güzel Sözler

Ünlü yazar Pam Brown ise atlarla ilgili “Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır.” Demiştir. Ünlü İngiliz yazar Agatha Christie “Bir çivi yüzünden bir nal gitti. Bir nal yüzünden bir at gitti. Bir at yüzünden bir savaş elden gitti. Bir savaş yüzünden bir memleket elden gitti. Bütün bunların hepsine sebep bir çivinin eksik olmasıdır.” Diyerek savaş dönemlerinde atların önemini vurgulamıştır.

Latin şair Ovidius ise atlar ile ilgili “Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa, hiçbir zaman çok hızlı koşmaz.” Demiştir. İspanyol yazar Cervantes ise atlarla ilgili “At sahibine göre kişner.” Özlü sözünü söylemiştir.

  Atın Özellikleri - Atlar Hakkında Bilgiler
  Atların Türk Kültüründeki Yeri ve Önemi

Ülkemizdeki Ünlü Yazar ve Şairler Tarafından Söylenmiş Atlarla İlgili Güzel Sözler

Ünlü yazar Yaşar Kemal’in de atlarla ilgili söylediği çok anlamlı “Soylu atlar insan gibidir. Bir koşmaları eksik. Ağlarlar, gülerler, düşünürler. En iyi dostlar atlardır.” demiştir.
İkinci Yeni şiirinin önemli şairlerinden Ece Ayhan’da atlarla ilgili “Azizim, güzel atlar güzel şiirler gibidirler. Öldükten sonra da tersine yarışırlar, vesselam!” demiştir. 11. Yüz yıl döneminde yaşayan yazar Kaşgarlı Mahmut “Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.” Sözü ile atların insan hayatına olan yakınlığını vurgulamıştır.

Ünlü Siyasiler Tarafından Sözlenmiş Atlarla İlgili Güzel Sözler

Britanyalı politikacı Winston Churchill’de atlarla ilgili “Atın dış yüzünde insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır.” demiştir.
Amerikalı devlet başkanı Abraham Lincoln ise atlarla ilgili “5 dakika içinde bir general ortaya çıkarabilirim, fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur.” diyerek atın önemini vurgulamıştır.
Hintli ünlü siyaset adamı Mahatma Gandi ise atlarla ilgili “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.” demiştir.Atlarla İlgili Sözler 2

Ünlü Filozoflar Tarafından Söylenmiş Atlarla İlgili Güzel Sözler

Çinli filozof Konfüçyüs’ta atlarla ilgili “Aşk, dört nala giden bir at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.” demiştir. Antik dönem Yunan filozof Platon ise atlarla ilgili “Atlara zarar verdiğinizde onlar daha iyi olmazlar, aksine giderek daha da kötüleşirler.” demiştir.

Tarihteki Komutanlar Tarafından Söylenmiş Atlarla İlgili Güzel Sözler

Moğol İmparatorluğu’nun hükümdarı Cengiz HAN atlarla ilgili “Bir çivi bi nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir aya bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı kaybedebilir.” Derken atların dönemin komutanları açısından ne kadar kıymetli olduğuna değinmiştir.. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim yine atlarla ilgili “Alimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.” Demiştir. Avrupa Hum İmparatorluğu hükümdarı Atilla atlarla ilgili “Benim atımın geçtiği yerde ot bitmez.” demiştir.

  Atın Özellikleri - Atlar Hakkında Bilgiler
  At Sütünün Faydaları Nelerdir?

Atlar İle İlgili Atasözleri

Atların insanlık için önemi bir de ülkemiz ve dünyadaki pek çok atasözünde de anılarak vurgulanmıştır. İşte atasözlerinde geçen atlarla ilgili güzel sözler ;

Kırgız ata sözünde “Atına saygı gösteren, yaya gitmez” demektedir.
Bir Özbek atasözünde ise “Akıllı kişi atını, ahmak karsını döver.” demektedir.
Bir atasözünde ise “Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamaya kalkma.” demektedir.
Anonim bir atasözünde ise atlarla ilgili “At, siz ne kadar da isteksiz olsanız sizi en çok heyecanlandıracak olandır.” demektedir.
Kafkas bir atasözünde ise “Ümit yok olunca at koşmaz.” demektedir.
Bir Yahudi atasözünde ise “Cennetin rüzgârı atın iki kulağının arasından eser.” denmiştir.

Türklerin Atlarla İlgili Atasözleri

Allah ademi topraktan, atları rüzgardan yarattı.

At dimezem sana, kardaş derim, kandaşımdan yeğ.

Atlar, rüzgarların kızıdır.

Ay gök için ne ise, at Türkler için odur.

Beni Türk askeri değil, Türk atı yendi. – Napolyon

At yorulur, Türk süvarisi yorulmaz.

Binici, hatayı eyerin üstünde aramalı.

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Akıl bir attır, dizgini bir arifin eline gerek.

Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez.

At adımına göre değil, adamına göre yürür.

At, avrat, pusat emanet verilmez.

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şanı kalır.

Ata eyer gerek, eyere er gerek.

Atı atın yanına bağlarsan, ya huyundan ya suyundan alır.

Atı güzel olanın, tayı da güzel olur.

Atım tepmez, itim kapmaz deme.

Atım dik başlısı, yiğidin ağır başlısı.

Atın dorusu, yiğidin delisi makbuldür. – Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Üç kıla dokunulmaz. Kadının saçına, erkeğin bıyığına, atın kuyruğuna

Atın üstündeki Türk değilse yüktür.

Bin kıra, sür kıra!

Deh demeden giden at,
Buyurmadan tutan evlat,
Bir de iyi çıktı mı avrat,
Gir oyna, çık oyna.

Ha babam ha,
Yürümez at,
Bir de dirliksiz çıktı mı avrak,
Gir ağla, çık ağla.

Hastalık atla gelir, yaya gider.

Belki de daha pek çok yerde atlar ile ilgili insanlık için önemini vurgulayan söze rastlanabilir. Aslında insanlık için önemini atlarla ilgili sözler bize göstermiştir. Atlar her dönemde, her medeniyette adından söz ettirmeyi başarmıştır.

İlgilinizi Çekebilir